• Miniwinda to jedyne na rynku rozwiązanie

    o najwyższej klasie efektywności energetycznej
    Slider
  • Miniwinda idealna do niskich bloków

    Slider
  • Bezpieczne i łatwe w montażu i obsłudze

    Slider

Czym jest Miniwinda?

Miniwindy (platformy pionowe) o wysokości podnoszenia powyżej 3 metrów. Są to urządzenia obsługujące więcej niż tylko 2 przystanki (nawet do 15 metrów wysokości). Wyposażone są w kabiny z pełnymi ścianami. Miniwinda może być wyposażona także w drzwi automatyczne w kabinie. Drzwi na przystankach mogą być otwierane ręcznie lub w pełni automatycznie. W takich sytuacjach urządzenia te „wyglądają” jak standardowe windy, z tą różnicą, że przemieszczają się z prędkością 15 cm/s.

Dowiedz się więcej...


Zastosowania Miniwind

MINIWINDY instaluje się je w obiektach o niższych wymaganiach technicznych, lub tam gdzie nie można zamontować standardowej windy. I tak, istnieje możliwość instalacji Miniwind bezpośrednio nad piwnicą lub korytarzem. Można zmniejszyć ich udźwig (w windach tradycyjnych jest on ściśle powiązany z powierzchnią kabiny) i nie stosować drzwi w kabinach (przez co wymiary całkowite szybu są mniejsze). To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w typowych 5-kondygnacyjnych blokach z czasów PRL-u, których są w Polsce tysiące i gdzie brak jest tradycyjnych wind, a występują bardzo często puste, tzw. „dusze” klatek...

Więcej informacji...


Zdjęcia produktu Miniwinda
1383629577.jpg1373988371.jpg1373988420.jpg1373987850.jpg